Floristika

Profi Press s.r.o.

Vydavateľstvo Profi Press s. r. o.

Vydavateľstvo Profi Press s.r.o. je vydavateľstvom odborných časopisov, odbornej literatúry a špecializovaných internetových portálov. Svojou publikačnou aktivitou zastrešuje obory poľnohospodárskej prvovýroby, profesionálnej záhradníckej produkcie a floristickej tvorby a k portfóliu 14 časopisov patria dva odborné časopisy pre veterinárnych lekárov. Pre každý jeden odbor prevádzkuje aj internetový portál. Chod vydavateľstva zabezpečuje takmer 70 kmeňových zamestnancov.

Vydavateľstvo Profi Press s.r.o. bolo založené na konci roka 2003, ale vydávané časopisy majú až storočnú tradíciu. Nadväzujeme na tradíciu predchádzajúcich vydavateľov siahajúcu až k počiatkom minulého storočia. Každý odbor a jeho odbornosť sa vyvíjajú a odborné časopisy a knižné publikácie sú súčasťou celoživotného vzdelávania každého odborníka.

Dva floristické časopisy: Floristika a Profi Florista

Časopis Floristika je dokonalou inšpiráciou v rukách floristov, kvetinárov, prevádzkovateľov veľkoobchodov s kvetmi, ale určená je i pre milovníkov kvetov a aranžmánov, nápaditých výzdob či bytových dizajnérov. Floristika prináša každý druhý mesiac aktuálne trendy zo sveta floristiky ako zo Slovenska či Čiech, tak i z okolitých štátov. Rovnako prináša čitateľom reportáže z floristického diania, zo súťaží a floristických akcií. Jednotlivé čísla Floristiky sú špecializované na floristické ročné obdobia a ponúka pravidelné rubriky ako rozhovor, inšpirácia, nápady, postupovka, reportáže, mystery shopping a podobne.

Časopis Profi Florista je šperkom pre profesionálnych floristov, dizajnérov či aranžérov, ale svoje miesto nájde aj v knižniciach milovníkov kvetov a dekorácií. Rovnako ide o dvojmesačník a poskytuje bezodnú inšpiráciu pre čitateľov a prináša to najlepšie z profesionálnej floristickej scény doma i zo zahraničia. Súčasťou časopisu Profi Florista je aj Bloom's World tvorený poprednými svetovými floristami a prináša novinky a prehľad autorských tvorivých nápadov kombinujúci posledný vývoj vo svete designu a floristiky. Celý obsah tohto časopisu je doplnený nádhernými fotografiami.