Karol Tarr

Pečenie tort, zákuskov (moderné a klasické), cukroviniek na objednávku.

Predstavujeme vám mladého cukrára z Vrábeľ, Karola Tarra. V tomto príspevku vám približujeme jeho firemnú politiku aj výrobky.
Vo svojej firme KAROL TARR torty a zákusky vyrába tradičné a moderné zákusky, torty, trvanlivé pečivo, klasické koláče, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.

Tieto výrobky Karol Tarr, ktorý je majiteľom a zatiaľ jediným zamestnancom firmy, vyrába pre klientov hlavne v lokalite Nitrianskeho kraja, kde sa vďaka spokojnosti spotrebiteľov postupne zvyšuje počet objednávok a klientela sa rozrastá.
Začiatky sú všade náročné. Výnimkou nebol ani on. Prvé objednávky vyrábal pre rodinu a priateľov. Inšpirácie zbieral a stále zbiera od skúsených gazdín aj od majstrov svojho odboru.Odborné vzdelanie získal pri štúdiu na SOŠ potravinárskej v Nitre. Už počas svojho štúdia sa zúčastňoval rôznych odborných súťaží, výstav a školení, na ktorých si rozširoval nové obzory. Tam získaval nielen profesijné skúsenosti, ale aj nové priateľstvá.
Vďaka oceneniam na súťažiach mal Karol možnosť vzdelávať sa v kurzoch a školeniach s úžasnými profesionálnymi cukrármi zo Slovenska aj zo zahraničia. Mal možnosť sledovať a učiť sa od šéfcukrárov v Čechách, Nemecku, Belgicku, Poľsku a v Anglicku. Všetky krajiny majú, čo sa týka cukrárskej profesie, spoločného menovateľa - je to presnosť, nadšenie, kreativita, odhodlanie, vytrvalosť a drina. Takéto vzácne poznatky sa nedajú naučiť, treba ich získať.
Z každého vzdelávania si Karol zobral potrebné skúsenosti, ktoré vkladá do svojej každodennej práce. Snaží sa klasickú výrobu prepojiť s modernou a vytvoriť tak sladkosti výnimočnej chuti a jedinečných tvarov.

Súčasný trh ponúka široký sortiment moderných surovín a ingrediencií pre cukrársku výrobu. Karolovou filozofiou je pripravovať výrobky hlavne z prvotriednych základných surovín ako sú maslo, smotana, čerstvé vajcia, ovocie i kvalitná čokoláda. Prioritou je zaujať zákazníkov nielen kvalitnou odbornou prácou, ale aj vyváženou chuťou a celkovou textúrou dezertu. Niekedy, hlavne pri úprave, tvorbe a zostavovaní nových receptúr si pripomína overené pravidlo, že menej je niekedy viac. Dôležité je uspokojiť chuťové poháriky zákazníkov a vyvolať po degustácii v nich príjemný pocit.
Inšpiráciou pre vytvorenie, či vyskúšanie si nových receptúr je snaha napodobniť prácu niektorých slávnych šéfcukrárov. S rešpektom a úctou k tomuto vznešenému povolaniu má potrebu posúvať sa v cukrárskej profesii stále vpred. Sústavne sa zaujíma o odborné novinky z oblasti surovín, technológií aj strojných zariadení. Karol je cukrár celou dušou a nechýba mu odhodlanie zdokonalovať sa vo vedomostiach a zručnostiach, ktorými by mal šikovný cukrár disponovať.

Zodpovedným prístupom k práci vyrába pre zákazníkov vysoko kvalitné a čerstvé výrobky.
Jeho sladkosti sú súčasťou rodinných i firemných osláv, candy barov alebo sweet barov. Pretože má vo svojom portfóliu širokú škálu výrobkov stáli zákazníci si nevedia svadby, krstiny, prijímania, birmovky, oslavy životných jubileí, veľkonočných i vianočných sviatkov predstaviť bez jeho dezertov.
Pre spríjemnenie všedných dní majú zákazníci možnosť zakúpiť si jeho výrobky v úzkej sieti obchodov a cukrární.
Sladkosti pripravuje sám, objednávky sa snaží vyrobiť najlepšie ako vie a pripraviť k distribúcii. Preto je vhodné realizovať objednávky s určitým časovým predstihom. Pri zostavovaní objednávky rád všetkým zákazníkom poradí a pomôže s výberom. Po dohode objednávku dovezie a často pri krájaní svadobnej torty pomôže novomanželom po nakrojení torty dokrájať porcie pre svadobčanov.
Karol sa rád venuje aj cukrárskej artistike. Pri vytváraní skulptúr z čokolády a vareného karamelu svojim spôsobom relaxuje. K tejto oblasti sa priblížil pri príprave a tréningu na súťaže, kde umelecké dielo bolo jednou z povinných disciplín. Ani zdobenie medovníkov nie je pre neho problém.
V akejkoľvek disciplíne cukrárskej profesie sa snaží svoje úsilie premeniť na kvalitné výrobky a ich kvalitu ako aj svoju profesionalitu neustále zvyšovať. Chce svojimi výrobkami spríjemniť zákazníkom výnimočné momenty ich životov a zároveň im sprostredkovať nezabudnuteľný gastronomický zážitok.
Je vďačný za každú objednávku, váži si pripomienky od zákazníkov, víta všetky inšpirácie, pretože tieto informácie sú prejavom dôvery a sú pre jeho odborný rast neoceniteľné. Cieľom všetkého snaženia je spokojný zákazník.
Karolovu prácu si môžete pozrieť na sociálnych sieťach........